Kalite Politikamız

Firma Faaliyetlerinde Temel İlkeler

Firmanın tüm faaliyetlerinde "Müşteri Memnuniyeti" nin esas olduğunu daima göz önünde tutmak.

Firmamızın sektöründeki saygınlığını sürdürmek ve ileri düzeye yükseltmek için sürekli çaba göstermek.

Bu amaçla Kalite Yönetim Sistemi' miz çerçevesinde şartlara uymak; kalite düzeyinin sürekli iyileştirilmesi ve gerçekleştirilmesi çabası içinde olmak.

Tüm Çalışanların Katılımını Sağlamak


Kalite Politikamızın başarılı sonuçlar verebilmesi için firma bünyesinde yer alan tüm çalışanların, görev ve sorumluluklarının bilincinde ve kalite politikamızın ilkelerine inanmış bireyler olmalarını sağlamak.

KÇalışanların kalite düzeyini yükseltici öneri ve eleştirilerini değerlendirmek ve kendilerini bu yönde teşvik etmek.

KTedarikçi seçiminde, öncelikle firmamızın kalite politikasına uyumlu olanları tercih etmek, denetim altında tutmak, katılım ve katkılarını istemek.

Doğal Çevreyi Korumak


Gerek büro, gerekse arazi çalışmalarında, çevreye zarar verecek etkileri önleyecek / en aza indirecek önlemleri almak.

Aynı işlem için alternatif yöntemlerden, çevreyi koruyan yöntemleri tercih etmek.

Tüm çalışanların Doğal Çevreyi Koruma bilincine sahip bireyler olarak davranmalarını sağlamak

İş Güvenliği ve Bireysel Sağlığa Özen Göstermek


Tüm çalışma alanlarında iş güvenliği ile ilgili önlemleri almak ve iş güvenliği talimatlarına sıkı sıkıya uyulmasını temin etmek.

Tüm çalışmaların sağlıklı bireyler olarak çalışmalarını sürdürmeleri için gerekli yönlendirmeleri yapmak.

Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeleri İzlemek


Sektörümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izlemek.

Çalışma alanımızla ilgili bilimsel / teknik toplantılara aktif – pasif katkı ve katılımı teşvik etmek ve sağlamak.